Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
Northern
39
6081:00
:
26
4321:00
Southern

Day 6, Div A

Last success: 04:53:10, SPb SU: LOUD Enough (Gaevoy, Bochkov, Makarov), problem L
Last Submit: 04:59:18, SPb SU: Havka - ne papstvo (Gorbachev, Ivanov, Grigoryev), problem E

PlaceTeam nameA
8/12
B
3/10
C
0/55
D
10/22
E
3/6
F
0/1
G
10/34
H
9/12
I
8/9
J
9/15
K
3/21
L
2/4
TotalTimeDirtSE
1.
SCH_Kazan+ITMO: Koresha (Gainullin, Rakhmatullin)
+
0:53
+
1:31
-
+1
0:29
+1
4:42
-1
4:59
+
1:14
+
1:23
+
0:44
+1
1:01
+18
3:36
+1
3:59
10161268%0.35
2.
SPb SU: LOUD Enough (Gaevoy, Bochkov, Makarov)
+
0:17
+2
4:11
-
+1
1:06
+1
2:52
-
+7
3:16
+1
2:21
+
0:22
+
3:35
-
+1
4:54
9163459%0.31
3.
NNSU: Almost Retired (Kalinin, Danilyuk, Ryabchikova)
+
1:17
-1
4:58
-
+
1:00
+
4:30
-
+1
1:07
+1
1:41
+
0:19
+1
1:08
+
2:47
-
888927%0.25
4.
SPb SU: Havka - ne papstvo (Gorbachev, Ivanov, Grigoryev)
+1
0:45
+4
3:42
-48
4:58
+1
2:09
-1
5:00
-
+3
1:12
+
1:40
+
0:22
+
0:37
-
-
780756%0.19
5.
ITMO University 1: Standard deviation (Budin, Kirillov, Sayutin)
+
1:29
-
-7
4:59
+3
2:21
-
-
+
0:43
+
2:07
+1
1:51
+1
1:17
+
2:48
-
785641%0.19
6.
Saratov SU: Daegons (Mescheryakov, Petrov, Piklyaev)
+
2:10
-
-
+
0:39
-
-
+2
1:17
+
3:14
+
3:52
+1
2:52
-
-
690433%0.10
7.
Kazan FU: Summertime (Yagafarov, Ilikaev, Kapralov)
+1
1:55
-
-
+1
1:22
-
-
+6
3:51
+
3:38
+
2:44
+
3:20
-
-
6117057%0.10
8.
SPb SU: The Quick Burgers (Fedorov, Milshin)
+1
2:33
-
-
+1
2:14
-
-
+3
2:42
+1
3:38
+
1:50
+1
4:15
-
-
6117253%0.10
9.
Volgograd STU: Straightforward (Nosov, Bulankin, Kovalev)
-
-
-
+3
1:27
-
-
+
4:11
+
3:33
-
+1
4:49
-
-
492050%0.05
10.
Kazan FU: Byte_Tasher (Serov, Mokut, Remidovskiy)
-1
4:44
-
-
+1
2:36
-
-
+2
3:42
-
-
-
-
-
243860%0.00
Submits sent:12105522613412915214201
Accepted:8
(66%)
3
(30%)
0
(0%)
10
(45%)
3
(50%)
0
(0%)
10
(29%)
9
(75%)
8
(88%)
9
(60%)
3
(14%)
2
(50%)
65
(32%)
Dirt:3
(27%)
6
(66%)
0
(0%)
12
(54%)
2
(40%)
0
(0%)
24
(70%)
3
(25%)
1
(11%)
6
(40%)
18
(85%)
2
(50%)
77
(54%)