Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
Kazakhstan
15
2386:00
:
36
6103:00
Northern

Day 4

Last success: 04:56:13, ITMO University 1: Standard deviation (Budin, Kirillov, Sayutin), problem F
Last Submit: 04:59:51, KBTU 1 (Kaisar, Aimagambetov, Kussainov), problem J

PlaceTeam nameA
8/14
B
6/18
C
7/28
D
5/5
E
1/2
F
2/11
G
4/6
H
6/25
I
3/8
J
4/10
K
3/11
L
2/44
M
0/0
TotalTimeDirtSE
1.
SCH_Kazan+ITMO: Koresha (Gainullin, Rakhmatullin)
+1
0:14
+2
2:55
+
0:58
+
1:31
+1
3:47
+
2:26
+1
1:48
+2
0:18
+
3:28
+
0:36
+2
2:14
+2
4:50
-
12172547%0.47
2.
ITMO University 1: Standard deviation (Budin, Kirillov, Sayutin)
+
0:07
+1
3:03
+
1:07
+
0:51
-
+4
4:57
+
3:17
+
1:04
+5
3:36
+
1:22
+
4:07
-3
0:13
-
10161150%0.40
3.
SPb SU: LOUD Enough (Gaevoy, Bochkov, Makarov)
+3
0:25
+1
3:53
+
3:09
+
1:51
-
-5
5:00
+1
4:33
+6
2:52
+
3:10
+1
3:13
-4
4:26
-
-
8162660%0.33
4.
IITU 1 (Baimukanov, Sardarbekov, Shormankhan)
+1
0:08
+1
2:48
+3
1:29
+
2:15
-
-
+
4:21
+1
0:32
-
-
+2
4:52
-
-
7114553%0.30
5.
SPb SU: Havka - ne papstvo (Gorbachev, Ivanov, Grigoryev)
+
0:07
-6
4:57
+2
1:42
+
4:27
-
-
-
+
1:28
-
+1
3:11
-
+7
4:46
-
6114162%0.33
6.
KBTU 1 (Kaisar, Aimagambetov, Kussainov)
+
0:18
+
3:54
+3
3:30
-
-
-
-
+
3:12
-
-3
5:00
-
-1
0:51
-
471442%0.16
7.
IITU: Triad(Kuanyshbay, Khlinovsky, Niyazbekov)
+
0:05
+1
4:48
+2
2:23
-
-
-
-
-10
4:19
-
-1
1:39
-
-2
0:16
-
349650%0.12
8.
SCH_Almaty: FizMat 1 (Kyzyrkanov, Kamzabek, Soldatbay)
+1
0:11
-
-11
4:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-27
4:57
-
13150%0.00
Submits sent:141828521162581011440182
Accepted:8
(57%)
6
(33%)
7
(25%)
5
(100%)
1
(50%)
2
(18%)
4
(66%)
6
(24%)
3
(37%)
4
(40%)
3
(27%)
2
(4%)
0
(0%)
51
(28%)
Dirt:6
(42%)
6
(50%)
10
(58%)
0
(0%)
1
(50%)
4
(66%)
2
(33%)
9
(60%)
5
(62%)
2
(33%)
4
(57%)
9
(81%)
0
(0%)
58
(53%)