Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
Western
27
4981:00
:
29
6305:00
Moscow

Day 6, Div A

Last success: 04:51:07, Belarusian SU 1 (Dubovik, Kernazhytski, Korobeinikov), problem L
Last Submit: 04:59:49, NRU HSE: JOHNNY SOLVING (Ryabov, Egorov, Bessonov), problem B

PlaceTeam nameA
9/13
B
1/16
C
0/1
D
9/78
E
0/5
F
0/0
G
10/23
H
9/16
I
7/31
J
8/11
K
2/4
L
1/2
TotalTimeDirtSE
1.
Belarusian SU 1 (Dubovik, Kernazhytski, Korobeinikov)
+
0:59
+1
4:31
-
+13
2:41
-
-
+
0:20
+
1:20
+
0:48
+
1:46
-
+
4:52
8131763%0.32
2.
NRU HSE: Logarifmya4ka (Anoprenko, Romanov, Safonov)
+
1:29
-
-
+
1:20
-
-
+
1:10
+
2:06
+1
1:01
+1
1:48
+1
4:12
-1
5:00
784630%0.23
3.
Moscow SU: NoNames (Chunaev, Kalendarov,Koshelev)
+3
2:47
-
-1
0:15
+1
1:53
-5
4:58
-
+1
2:59
+
3:10
+2
1:55
+
2:57
+1
4:08
-
7134953%0.23
4.
Belarusian SU X (Lukyanov, Kim)
+
3:21
-
-
+3
2:34
-
-
+
0:41
+
2:00
+
1:11
+
3:27
-
-
685433%0.13
5.
NRU HSE: JOHNNY SOLVING (Ryabov, Egorov, Bessonov)
+
4:18
-3
5:00
-
+1
1:35
-
-
+
1:06
+
3:35
+5
4:51
+
2:52
-
-
6121750%0.13
6.
NUST MISiS: Sakura (Mayorov, Tarannikov, Piskevich)
+1
2:30
-
-
+4
4:27
-
-
+4
3:09
+
3:27
+
3:50
+
3:35
-
-
6143860%0.13
7.
Belarusian SUIR 1 (Razhkou, Shilyaev, Vilcheuski)
+
0:53
-11
4:05
-
+2
1:35
-
-
+4
2:27
+
2:37
-7
4:55
+
3:02
-
-
575454%0.10
8.
Belarusian SUIR 2 (Shavel, Udovin, Vishneuski)
+
3:36
-
-
-8
5:00
-
-
+3
3:19
+2
4:00
+5
3:10
+2
4:36
-
-
5136170%0.14
9.
Kant FU: Pillar Men (Kozhunov, Chernozhukov, Demchenko)
-
-
-
+4
3:12
-
-
+1
2:07
+
4:36
-
-
-
-
369562%0.07
10.
Moscow AI 1 (Gorelyshev, Mikhailov, Slotin)
+
4:01
-
-
+33
4:50
-
-
+
4:24
-5
4:39
-4
2:07
-
-
-
3145591%0.07
Submits sent:1316178502316311142200
Accepted:9
(69%)
1
(6%)
0
(0%)
9
(11%)
0
(0%)
0
(0%)
10
(43%)
9
(56%)
7
(22%)
8
(72%)
2
(50%)
1
(50%)
56
(28%)
Dirt:4
(30%)
1
(50%)
0
(0%)
61
(87%)
0
(0%)
0
(0%)
13
(56%)
2
(18%)
13
(65%)
3
(27%)
2
(50%)
0
(0%)
99
(63%)