Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
MIPT
28
4514:00
:
25
4299:00
Western

Day 3, Div A

Last success: 05:02:04, Moscow IPT: loWer_bAund (Belkov, Sinelnikov, Sudakov), problem F
Last Submit: 05:09:59, Moscow IPT: Godnotent (Belykh, Sergunin, Golovanov), problem B

PlaceTeam nameA
9/42
B
0/14
C
0/0
D
0/0
E
8/24
F
9/27
G
9/14
H
4/34
I
2/6
J
2/24
K
10/16
TotalTimeDirtSE
1.
Moscow IPT: Godnotent (Belykh, Sergunin, Golovanov)
+4
1:48
-9
5:10
-
-
+2
1:28
+
1:38
+
1:53
+
2:17
+
4:28
+1
4:02
+
0:36
8123046%0.34
2.
Belarusian SU 1 (Dubovik, Kernazhytski, Korobeinikov)
+1
2:53
-2
5:08
-
-
+
2:23
+
1:42
+1
1:27
+
1:55
+
3:41
-2
4:26
+
0:29
791022%0.27
3.
Moscow IPT: Fennecs (Grigoriev, Shpakovskij, Tretyakov)
+1
2:08
-3
4:13
-
-
+2
1:51
+
0:25
+
1:41
+1
2:05
-4
5:10
-1
3:14
+1
0:40
663045%0.18
4.
Moscow IPT: LinkCat (Zgursky, Surkov, Gaponov)
+4
0:37
-
-
-
+2
1:47
+
1:00
+1
4:01
+11
4:18
-
-4
4:28
+1
0:45
6112876%0.18
5.
Belarusian SUIR 1 (Razhkou, Shilyaev, Vilcheuski)
+6
1:24
-
-
-
+2
4:11
+4
3:31
+
4:25
-9
5:10
-
+7
4:40
+
0:49
6152076%0.22
6.
Belarusian SU X (Lukyanov, Kim)
+
1:20
-
-
-
+2
3:48
+
1:35
+
2:04
-
-
-7
5:07
+
0:34
560128%0.10
7.
Belarusian SUIR 2 (Shavel, Udovin, Vishneuski)
+
0:42
-
-
-
+3
4:56
+4
2:45
+
3:27
-9
5:10
-
-
+
0:53
590358%0.10
8.
Moscow IPT: Never give up (Zolotarev, Kulagin, Kalmykov)
+2
3:20
-
-
-
+
4:52
+2
2:16
+2
1:22
-
-
-
+1
1:38
594858%0.10
9.
Moscow IPT: loWer_bAund (Belkov, Sinelnikov, Sudakov)
-12
4:48
-
-
-
-1
0:59
+
5:03
+1
2:28
-
-
-
+1
1:27
357840%0.07
10.
Kant FU: Pillar Men (Kozhunov, Chernozhukov, Demchenko)
+3
2:45
-
-
-
-2
5:10
-8
4:38
-
-
-
-
+2
1:40
236571%0.05
Submits sent:4214002427143462416201
Accepted:9
(21%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8
(33%)
9
(33%)
9
(64%)
4
(11%)
2
(33%)
2
(8%)
10
(62%)
53
(26%)
Dirt:21
(70%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
13
(61%)
10
(52%)
5
(35%)
12
(75%)
0
(0%)
8
(80%)
6
(37%)
75
(58%)