Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
Northern
40
4494:00
:
33
4055:00
Western

Day 5

Last success: 04:56:48, Belarusian SU 1 (Dubovik, Kernazhytski, Korobeinikov), problem E
Last Submit: 04:59:46, Belarusian SUIR 1 (Razhkou, Shilyaev, Vilcheuski), problem E

PlaceTeam nameA
10/20
B
2/8
C
10/10
D
10/11
E
3/31
F
10/22
G
3/7
H
10/17
I
9/39
J
0/0
K
1/6
L
5/27
TotalTimeDirtSE
1.
SCH_Kazan+ITMO: Koresha (Gainullin, Rakhmatullin)
+
0:08
-
+
0:12
+
0:21
+3
3:41
+5
2:38
+2
2:27
+1
0:49
+
1:25
-
+
4:36
+
4:16
10145352%0.29
2.
Belarusian SU 1 (Dubovik, Kernazhytski, Korobeinikov)
+1
0:45
-
+
0:10
+
0:28
+8
4:57
+1
2:30
+
3:00
+
0:51
+3
1:35
-
-
+1
2:41
9129760%0.22
3.
SPb SU: LOUD Enough (Gaevoy, Bochkov, Makarov)
+2
1:40
+
4:56
+
0:13
+
0:52
-
+3
1:43
+1
4:15
+
2:05
+2
1:56
-
-
+1
3:12
9143250%0.23
4.
SPb SU: Havka - ne papstvo (Gorbachev, Ivanov, Grigoryev)
+
0:15
+2
4:22
+
0:09
+
0:29
-4
4:25
+1
1:26
-
+
0:57
+1
0:54
-
-
+1
3:00
879238%0.18
5.
ITMO University 1: Standard deviation (Budin, Kirillov, Sayutin)
+1
0:49
-
+
0:11
+
0:18
+
3:33
+
1:31
-1
4:59
+
0:54
+
0:45
-
-5
4:36
-
750112%0.11
6.
Belarusian SU X (Lukyanov, Kim)
+1
0:36
-
+
0:14
+
0:31
-
+
1:24
-
+
0:51
+4
3:31
-
-
+
4:51
781841%0.09
7.
SPb SU 25 (Belichenko, Bykov, Petrov)
+
0:15
-4
4:44
+
0:10
+
0:26
-2
4:49
+1
1:09
-
+1
0:42
+
1:54
-
-
-
631625%0.02
8.
Belarusian SUIR 2 (Shavel, Udovin, Vishneuski)
+1
0:46
-
+
0:17
+1
0:30
-
+
4:31
-
+4
1:54
+1
2:20
-
-
-7
4:57
675853%0.02
9.
Kant FU: Pillar Men (Kozhunov, Chernozhukov, Demchenko)
+3
2:00
-
+
0:15
+
0:38
-
+
4:30
-
+
1:48
+2
4:39
-
-
-
693045%0.02
10.
Belarusian SUIR 1 (Razhkou, Shilyaev, Vilcheuski)
+1
1:02
-
+
0:19
+
0:12
-11
5:00
+1
1:11
-
+1
0:28
-17
4:34
-
-
-12
4:57
525237%0.00
Submits sent:20810113122717390627198
Accepted:10
(50%)
2
(25%)
10
(100%)
10
(90%)
3
(9%)
10
(45%)
3
(42%)
10
(58%)
9
(23%)
0
(0%)
1
(16%)
5
(18%)
73
(36%)
Dirt:10
(50%)
2
(50%)
0
(0%)
1
(9%)
11
(78%)
12
(54%)
3
(50%)
7
(41%)
13
(59%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(37%)
62
(45%)