Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
MIPT
33
5127:00
:
28
4668:00
Moscow

Day 4

Last success: 04:44:58, NRU HSE: JOHNNY SOLVING (Ryabov, Egorov, Bessonov), problem B
Last Submit: 04:59:44, Moscow IPT: Never give up (Zolotarev, Kulagin, Kalmykov), problem F

PlaceTeam nameA
10/15
B
8/28
C
10/22
D
8/23
E
1/1
F
2/11
G
3/6
H
10/21
I
2/12
J
4/13
K
2/8
L
1/15
M
0/0
TotalTimeDirtSE
1.
Moscow IPT: Godnotent (Belykh, Sergunin, Golovanov)
+
0:04
+1
2:06
+
1:26
+
1:35
+
4:01
+
2:54
+
1:07
+
0:52
+
0:45
+
1:54
+2
3:43
-
-
11128721%0.45
2.
Moscow IPT: Fennecs (Grigoriev, Shpakovskij, Tretyakov)
+
0:11
+1
3:51
+1
1:22
+
1:51
-
+
4:31
+1
3:17
+
1:10
-
-
+2
3:43
-
-
8129638%0.34
3.
NRU HSE: Logarifmya4ka (Anoprenko, Romanov, Safonov)
+1
0:13
+
3:50
+1
1:31
+2
2:15
-
-
+
4:08
+1
1:21
+9
4:20
+1
1:49
-1
5:00
-
-
8146765%0.31
4.
NUST MISiS: Sakura (Mayorov, Tarannikov, Piskevich)
+
0:13
+1
0:44
+
2:37
+
3:11
-
-
-
+2
1:54
-
-6
5:00
-
+4
2:24
-
680353%0.22
5.
Moscow IPT: LinkCat (Zgursky, Surkov, Gaponov)
+2
0:08
+
4:28
+3
3:30
+
4:08
-
-
-1
4:42
+
2:53
-
+
3:22
-
-4
1:16
-
6120945%0.17
6.
NRU HSE: JOHNNY SOLVING (Ryabov, Egorov, Bessonov)
+
0:10
+4
4:45
+
2:23
-
-
-
-
+
0:49
-
+1
3:03
-
-2
0:22
-
577050%0.16
7.
Moscow SU: NoNames (Chunaev, Kalendarov,Koshelev)
+
0:10
+6
4:06
+3
2:13
+11
3:45
-
-
-
+
0:54
-
-1
1:24
-
-
-
5106880%0.08
8.
Moscow AI 1 (Gorelyshev, Mikhailov, Slotin)
+1
0:24
-5
5:00
+1
2:19
+1
3:03
-
-
-
+2
1:54
-
-
-
-1
0:16
-
456055%0.05
9.
Moscow IPT: Never give up (Zolotarev, Kulagin, Kalmykov)
+
0:10
-
+3
2:41
+1
3:19
-
-9
5:00
-1
4:15
+1
1:53
-1
1:18
-
-
-
-
458355%0.05
10.
Moscow IPT: loWer_bAund (Belkov, Sinelnikov, Sudakov)
+1
0:12
+2
3:30
+
1:56
-
-
-
-
+5
4:14
-
-
-1
1:33
-3
0:37
-
475266%0.05
Submits sent:1528222311162112138150175
Accepted:10
(66%)
8
(28%)
10
(45%)
8
(34%)
1
(100%)
2
(18%)
3
(50%)
10
(47%)
2
(16%)
4
(30%)
2
(25%)
1
(6%)
0
(0%)
61
(34%)
Dirt:5
(33%)
15
(65%)
12
(54%)
15
(65%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
11
(52%)
9
(81%)
2
(33%)
4
(66%)
4
(80%)
0
(0%)
78
(56%)