Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
Southern
27
3812:00
:
28
4285:00
Moscow

Day 7, Div A

Last success: 04:36:11, NUST MISiS: Sakura (Mayorov, Tarannikov, Piskevich), problem B
Last Submit: 04:59:48, NRU HSE: JOHNNY SOLVING (Ryabov, Egorov, Bessonov), problem A

PlaceTeam nameA
4/13
B
10/33
C
9/31
D
2/2
E
10/18
F
9/31
G
8/19
H
1/2
I
0/3
J
0/0
K
2/2
TotalTimeDirtSE
1.
NNSU: Almost Retired (Kalinin, Danilyuk, Ryabchikova)
+1
3:13
+
0:50
+2
0:38
+
2:39
+
0:25
+
0:23
+
1:21
+
4:00
-2
5:00
-
+
1:54
998325%0.39
2.
NRU HSE: Logarifmya4ka (Anoprenko, Romanov, Safonov)
+
4:18
+1
1:18
+
1:28
-
+1
1:47
+
0:32
+1
2:28
-
-
-
+
3:44
799530%0.26
3.
Moscow SU: NoNames (Chunaev, Kalendarov,Koshelev)
+
4:07
+
0:56
+
1:18
-
+
0:10
+
0:32
+1
2:31
-
-
-
-
659414%0.17
4.
Moscow AI 1 (Gorelyshev, Mikhailov, Slotin)
-
+
1:56
+5
1:22
+
4:21
+3
1:29
+
0:17
+
3:12
-1
4:31
-
-
-
691757%0.20
5.
Volgograd STU: Straightforward (Nosov, Bulankin, Kovalev)
+
3:21
+
2:30
+1
2:13
-
+2
1:01
+
1:07
+
4:25
-
-
-
-
693733%0.17
6.
Saratov SU: Daegons (Mescheryakov, Petrov, Piklyaev)
-
+1
2:08
+1
2:01
-
+
0:36
+
0:31
+
3:44
-
-1
3:59
-
-
558028%0.08
7.
Kazan FU: Summertime (Yagafarov, Ilikaev, Kapralov)
-
+
1:30
+6
4:22
-
+1
0:37
+4
2:40
+
2:05
-
-
-
-
589468%0.08
8.
NRU HSE: JOHNNY SOLVING (Ryabov, Egorov, Bessonov)
-8
5:00
+
2:16
+5
2:54
-
+1
0:38
+5
2:01
+
3:33
-
-
-
-
590268%0.08
9.
NUST MISiS: Sakura (Mayorov, Tarannikov, Piskevich)
-
+13
4:37
+1
1:08
-
+
0:16
+7
1:36
-8
5:00
-
-
-
-
487784%0.05
10.
Kazan FU: Byte_Tasher (Serov, Mokut, Remidovskiy)
-
+8
3:45
-1
1:54
-
+
0:33
-6
4:00
-1
5:00
-
-
-
-
241880%0.00
Submits sent:13333121831192302154
Accepted:4
(30%)
10
(30%)
9
(29%)
2
(100%)
10
(55%)
9
(29%)
8
(42%)
1
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
2
(100%)
55
(35%)
Dirt:1
(20%)
23
(69%)
21
(70%)
0
(0%)
8
(44%)
16
(64%)
2
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
71
(56%)