Workshop
Moscow International Workshop ICPC-2019
Host
Co-organizers:Sponsors:
 

Match Score:
Southern
29
3938:00
:
27
4389:00
Western

Day 4

Last success: 04:53:39, Belarusian SUIR 1 (Razhkou, Shilyaev, Vilcheuski), problem J
Last Submit: 04:59:43, Belarusian SUIR 1 (Razhkou, Shilyaev, Vilcheuski), problem G

PlaceTeam nameA
10/13
B
8/13
C
9/20
D
6/17
E
1/1
F
2/12
G
2/3
H
10/18
I
3/21
J
4/11
K
1/3
L
0/9
M
0/0
TotalTimeDirtSE
1.
NNSU: Almost Retired (Kalinin, Danilyuk, Ryabchikova)
+
0:03
+
1:20
+
1:27
+1
1:58
+
2:59
+
1:10
+
1:59
+
0:49
+1
3:30
+
2:29
+
2:10
-7
5:00
-
11123415%0.49
2.
Belarusian SU 1 (Dubovik, Kernazhytski, Korobeinikov)
+1
0:20
+
1:37
+1
0:46
+
2:48
-
+10
4:52
+
4:32
+
0:55
+8
3:40
+
1:24
-2
4:57
-
-
9165468%0.40
3.
Kazan FU: Summertime (Yagafarov, Ilikaev, Kapralov)
+1
0:15
+1
2:06
+
1:43
+1
4:50
-
-
-
+
1:17
+8
3:55
+2
2:53
-
-
-
7127965%0.29
4.
Belarusian SUIR 1 (Razhkou, Shilyaev, Vilcheuski)
+
0:19
+1
1:49
+
1:23
+1
3:44
-
-
-1
5:00
+1
1:14
-
+2
4:54
-
-1
0:52
-
690345%0.22
5.
Saratov SU: Daegons (Mescheryakov, Petrov, Piklyaev)
+
0:18
+
3:34
+2
2:56
+
1:15
-
-
-
+
1:45
-
-1
4:05
-
-
-
562828%0.14
6.
Belarusian SU X (Lukyanov, Kim)
+
0:06
+2
4:11
+
1:19
+
3:56
-
-
-
+
2:18
-
-1
4:24
-
-1
0:18
-
575028%0.14
7.
Volgograd STU: Straightforward (Nosov, Bulankin, Kovalev)
+
0:09
+
2:52
+
2:02
-2
4:40
-
-
-
+2
1:44
-
-
-
-
-
444733%0.08
8.
Belarusian SUIR 2 (Shavel, Udovin, Vishneuski)
+1
0:13
+1
4:52
+3
2:27
-5
4:56
-
-
-
+1
1:42
-1
1:37
-
-
-
-
467460%0.08
9.
Kant FU: Pillar Men (Kozhunov, Chernozhukov, Demchenko)
+
0:08
-
+1
2:21
-1
4:58
-
-
-
+
3:59
-
-
-
-
-
340825%0.03
10.
Kazan FU: Byte_Tasher (Serov, Mokut, Remidovskiy)
+
0:16
-
-4
4:55
-
-
-
-
+4
4:14
-
-1
1:02
-
-
-
235066%0.00
Submits sent:131320171123182111390141
Accepted:10
(76%)
8
(61%)
9
(45%)
6
(35%)
1
(100%)
2
(16%)
2
(66%)
10
(55%)
3
(14%)
4
(36%)
1
(33%)
0
(0%)
0
(0%)
56
(39%)
Dirt:3
(23%)
5
(38%)
7
(43%)
3
(33%)
0
(0%)
10
(83%)
0
(0%)
8
(44%)
17
(85%)
4
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
57
(50%)